Elspeterweg 44 | 8071 PA Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl 

Informatiebijeenkomst over het Junior College

Doel                 Informatie en beeldvorming rond het Junior College

Doelgroep        Directeuren, IB’ers en leerkrachten groep 7 en 8 uit het basisonderwijs

in de regio Oldebroek – ‘t Harde – Elburg – Doornspijk 

De invoering van passend onderwijs heeft een verschuiving met zich meegebracht om meer leerlingen met complexe ondersteuningsvragen binnen het reguliere onderwijs een plek te geven. Vanuit die opdracht werken steeds meer reguliere en speciale scholen nauw samen. Het bestuur van de Dokter A. Verschoorschool en het bestuur van Nuborgh College hebben daarom gezamenlijk besloten om het Junior College te starten.

Het Junior College bevat de laatste twee jaar van het basisonderwijs en de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs. De groepsgrootte is gemiddeld 10-15 leerlingen. Om een goed pedagogisch klimaat te scheppen, wordt er gewerkt vanuit kleinschaligheid.

Het Junior College creëert een veilige leeromgeving door het bieden van structuur in tijd en ruimte. De groepen zijn gehuisvest op een eigen herkenbare en kleinschalig opgezette locatie. Iedere groep wordt begeleid door een eigen mentor/groepsleerkracht.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden van het Junior College en welke rol wij kunnen spelen voor uw school. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een korte informatiebijeenkomst:

 Datum              Woensdag 27 maart 2019

Locatie            Nuborgh College Oostenlicht; Kruidenlaan 1 in Elburg

Tijd                  13.00 – 14.30 uur

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux