Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

Voor wie is het Junior College?

Leerlingen waarvoor het reguliere onderwijs (nog) niet de juiste plek is, kunnen terecht op het Junior College, waar een combinatie van onderwijs en ondersteuning geboden wordt aan leerlingen van 10-14 jaar die aansluit bij de individuele ondersteuningsvraag. Aan onze leerlingen wordt een doelgericht programma geboden dat gericht is op doorstroom naar een passende vorm van het voortgezet onderwijs. Alle niveau’s van regulier voortgezet onderwijs zijn hierbij denkbaar: vmbo, havo, vwo, Praktijk Onderwijs en Voortgezet speciaal Onderwijs. De ambitie van het Junior College is niet alleen Passend Onderwijs, maar ook zo regulier mogelijk en zo thuisnabij mogelijk.

Samenvattend is het Junior College voor leerlingen:

  • die vanuit de Verschoorschool overstappen naar de onderbouw van het Junior College;
  • voor wie de overgang van basisonderwijs of speciaal (basis) onderwijs een te grote stap is;
  • waarbij sprake is van complexe vragen op het gebied van leren en gedrag;
  • met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband (st. Leerlingenzorg) (niveau bb/kb/tl/havo/vwo);
  • die door extra ondersteuning een succesvolle overstap kunnen maken van primair- naar voortgezet onderwijs;
  • die behoefte hebben aan een vertrouwde omgeving en kleinere klassen;
  • die de potentie hebben om in het VO regulier uit te stromen, maar extra tijd en begeleiding nodig hebben om hier te kunnen komen.