Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

Junior College biedt:

  • groep 7 en 8 van het van het primair onderwijs
  •  klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs
  •  een veilige leeromgeving
  •  een team van onderwijsprofessionals
  •  maatwerk voor ieder kind
  •  theorie en praktijk
  •  setting met aandacht en zorg voor elk individu
  •  een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs in speciale setting
  •  voorbereiding op het voortgezet onderwijs en waar nodig voortgezet speciaal onderwijs