Elspeterweg 44 | 8071 PA Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl 

Wat is het Junior College?

De invoering van passend onderwijs brengt een verschuiving met zich mee om meer leerlingen met complexe ondersteuningsvragen binnen het reguliere onderwijs een plek te geven. Vanuit die opdracht werken steeds meer reguliere en speciale scholen samen en hebben de besturen van de Dr. A. Verschoorschool en het Nuborgh College gezamenlijk besloten om het Junior College te starten.

Het Junior College is een uniek onderwijsconcept in Nederland: er wordt nauw samengewerkt tussen de besturen van de Dokter A. Verschoorschool (speciaal onderwijs) en het Nuborgh College (voortgezet onderwijs). Het Junior College bestaat uit groep 7 en 8 van het (speciaal) basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De groepen zijn gehuisvest op een eigen herkenbare en kleinschalig opgezette locatie. Iedere groep wordt begeleidt door een eigen mentor of groepsleerkracht en de leerlingen hebben een eigen vaste plek in een lokaal en een eigen opbergruimte voor hun schoolspullen. Door extra ondersteuning worden onze leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs en waar nodig, op het voortgezet speciaal onderwijs.

Het team bestaat uit onderwijsprofessionals die zich met hart en ziel inzetten voor de leerlingen. De behoefte van de leerling staat centraal en iedere leerling is daarin uniek. Iedere leerling heeft zijn eigen aanpak nodig en kan zijn eigen talenten inzetten. Daar geeft het team graag alle ruimte voor en samen met de ouder(s)/verzorger(s) én de leerling zelf, wordt gewerkt aan een uitdagend toekomstperspectief.

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux