Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

Welkom op de website van het Junior College in Nunspeet

Het Junior College in Nunspeet biedt onderwijs aan kinderen tussen de 10 en 14 jaar. De school bestaat uit een onderbouwgroep 7 en 8 van het speciaal basisonderwijs van de Verschoorschool en de bovenbouwklas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs van het Nuborgh College.

JC Schema route

Kleinschaligheid is één van de kenmerken van het Junior College en de groepsgrootte is daarom gemiddeld 10 – 15 leerlingen.
Een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat is een belangrijke kernwaarde van het Junior College. Door de unieke en intensieve samenwerking tussen onder- en bovenbouw wordt vanuit dit vernieuwde onderwijsconcept alle leerlingen passend onderwijs geboden. 

De groepen zijn gehuisvest op een eigen herkenbare en kleinschalig opgezette locatie. Iedere groep wordt begeleid door een eigen mentor en de leerlingen hebben een eigen vaste plek in een lokaal en een eigen opbergruimte voor hun schoolspullen. Daarnaast is het belangrijk om voor de jongste leerlingen ook geborgenheid en kleinschaligheid te waarborgen en voldoende veilige speelmogelijkheden te bieden, zowel binnen als buiten. 

Met ons onderwijs willen wij bereiken dat leerlingen een volwaardige rol kunnen spelen in de maatschappij, waarbij zij zo zelfstandig mogelijk functioneren. 

Samenvattend is het Junior College bedoeld voor leerlingen:
● die vanuit de Verschoorschool overstappen naar de onderbouw van het Junior College;
● voor wie de overgang van basisonderwijs of speciaal (basis) onderwijs een te grote stap is;
● waarbij sprake is van complexe vragen op het gebied van leren en gedrag;
● in de onderbouw (groep 7 & 8) zodat zij door extra ondersteuning een succesvolle overstap kunnen maken van primair- naar voortgezet onderwijs; 
● in de bovenbouw (klas 1 & 2) met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband (Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe) (niveau bb/kb/tl/havo/vwo);
● die behoefte hebben aan een vertrouwde omgeving en kleinere klassen;
● die de potentie hebben om in het voortgezet onderwijs (VO) regulier uit te stromen, maar extra tijd en begeleiding nodig hebben om daar te kunnen komen.

Leerlingen die in de onderbouw van het Junior College zitten, zitten dus in groep 7 & 8 van de Verschoorschool. Leerlingen die in de bovenbouw van het Junior College zitten, zitten dus in klas 1 & 2 van het Nuborgh College.