Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

Het Junior College geeft nu les op afstand!

Het Junior College is gesloten. Er is hard gewerkt om een systeem op te zetten, zodat leerlingen thuis onderwijs kunnen volgen.
In de groepen van de onderbouw werken leerlingen met dagtaken en krijgen ze zo te zien wat ze elke dag moeten doen voor school. Het aanbod is via Gynzy en Squla. Meesters en juffen zijn bereikbaar via Parro.

Als docenten van klas 1 en 2 zijn wij ook aan het werk gegaan om het online lesgeven zo snel en duidelijk mogelijk neer te zetten. Hierbij vinden wij het belangrijk dat:
- er een duidelijke planning en structuur komt voor onze leerlingen;
- leerlingen geen onnodige achterstanden oplopen;
- de mentoren zo goed mogelijk kunnen volgen hoe het met de leerlingen gaat.

Elke ochtend starten wij in groepen met een dagopening. Hiervoor gebruiken wij het programma Zoom, waar alle deelnemers elkaar kunnen horen en zien. Omdat al onze leerlingen al een laptop hebben, werkt dit goed.
Tijdens de dagopening kan de docent zien en horen hoe het met iedereen gaat en kunnen we de dag doornemen. Dit is ook een tijd waarin leerlingen kunnen aangeven als ze individueel of als groepje een afspraak willen maken met hun mentor of vakdocent.

Na de dagopening volgt een instructie van Engels, Nederlands of wiskunde. Om de leerlingen goed te laten wennen aan deze nieuwe vorm van onderwijs, hebben wij ervoor gekozen ons nu eerst te richten op deze drie kernvakken. Zodra alles duidelijk staat en iedereen wat meer gewend is, gaan we kijken hoe we ook de andere vakken kunnen gaan aanbieden.

Na de instructie gaan leerlingen werken aan hun dagtaak. Voor elk vak staat op Magister, maar ook in de groepsapp met de mentor, wat zij voor elk vak moeten doen.
In overleg met thuis kan dit ook ’s middags of ’s avonds gedaan worden, alleen zullen dan de vakdocenten niet direct beschikbaar zijn om te helpen.

Mentoren proberen nauw contact te houden met hun mentorleerlingen. Er komt veel op de leerlingen af in deze tijd. Ook al zitten wij allemaal op afstand, we zijn toch betrokken en willen graag helpen waar mogelijk.
Ouders hebben wij gevraagd om eventuele ziekte of andere belangrijke informatie te delen met de mentor van hun kind, zodat wij mee kunnen leven en waar nodig aanpassingen te doen in het rooster.

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux