Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

Hoe wordt er gewerkt op het Junior College?

Op het Junior College proberen wij zoveel mogelijk de onderwijsvisie van het Nuborgh College te volgen. Dit betekent dat wij een leerwerkplein hebben en een instructielokaal.
In het instructielokaal krijgt de leerling uitleg van een bepaald vak. De uitleg duurt niet langer dan een half uur. Een leerling kan twee of drie instructies per dag hebben. De rest van de tijd werkt hij/zij op het leerwerkplein zelfstandig aan de opdrachten die hij/zij heeft.

Weekplanner
De leerling weet wat hij/zij elke week af moet hebben doordat wij werken met een weekplanner. Daar staat per vak en per leerroute op wat het maak- en leerwerk is voor die week.
Bovenaan de weekplanner staat ook een agenda,  waar bijzonderheden en toetsen instaan. Zo kan de leerling zien wanneer hij/zij een toets heeft.
De weekplanner wordt op papier gegeven en staat in de agenda van Magister.
De leerlingen hebben een week om alles wat op de planner staat te maken.

weekplanner

Huiswerk
De hoeveelheid huiswerk verschilt per leerroute. Leerlingen krijgen op maandag op hun planner te zien hoeveel werk zij hebben voor die week. Zij kunnen, eventueel met hulp van hun mentor, zelf een planning maken en aan de hand van die planning hun huiswerk indelen.

Vakken
Op het Junior College bieden wij alle vakken aan die de leerling op het regulier ook zou krijgen. Wij werken hier samen met het Nuborgh College Veluvine. We proberen de inhoud van onze lessen gelijk op te laten gaan, om een eventuele overstap voor leerlingen zo makkelijk mogelijk te laten verlopen.
Vakken JC

We werken met een laptop
Voor de start van het schooljaar krijgen ouders/verzorgers een bericht van The RentCompany, een extern bedrijf. Via dit bedrijf kunnen ouders/verzorgers een laptop huren of kopen. Deze laptop wordt gebruiksklaar afgeleverd en kan voor onderhoud en reparatie altijd teruggestuurd worden.
Leerlingen mogen ook een eigen laptop gebruiken voor hun schoolwerk.

Magister
Via Magister houden wij de cijfers en absentiedagen van de leerlingen bij. Leerlingen en ouders kunnen een app downloaden om zo te volgen wat de cijfers zijn en ook kan de afwezigheid bekeken worden. Aan het begin van klas 1 krijgt iedereen, zowel leerling als ouder/verzorger, hier de benodigde aanmeldgegevens voor.

It's Learning
De elektronische leeromgeving (ELO) gebruiken wij om per vak alles zo goed mogelijk te structureren voor de leerlingen. Per vak staan daar de linkjes naar de online methodes en de eventueel in te leveren opdrachten. Ook kunnen leerlingen berichtjes sturen via de ELO om bijvoorbeeld een docent iets te vragen.