Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

Ons onderwijs

Het doel van het Junior College is om leerlingen uit het speciaal onderwijs twee extra jaren te geven om zo regulier mogelijk uit te stromen en om leerlingen die vastlopen in het voortgezet onderwijs tijd te geven om aan hele specifieke doelen te werken, zodat zij zich in het 3e jaar wel weer redden in het voortgezet onderwijs.

In het kader van passend onderwijs participeren wij in Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe (dit het is samenwerkingsverband waar onze school deel vanuit maakt).
Binnen dit samenwerkingsverband zorgen wij samen met andere scholen uit de regio voor een passend onderwijsaanbod voor elke leerling.

Het Junior College (bovenbouw) heeft binnen dit samenwerkingsverband de taak om onderwijs te bieden aan leerlingen van klas 1 en 2 met specifieke ondersteuningsvragen waar op een reguliere school geen mogelijkheid voor is.

De leerlingen in de bovenbouw van het Junior College staan ingeschreven bij het Nuborgh College. Op het Nuborgh College en dus ook in de bovenbouw van het Junior College bieden we Totaal Onderwijs aan.

Door het aanbieden van Totaal Onderwijs bereiden we de leerlingen voor op de dag van morgen.
De wereld verandert ongelooflijk snel. Met al die veranderingen moet je goed om kunnen gaan, nu en later. En dát leer je op het Nuborgh College en dus ook op het Junior College. Met ons Totaal Onderwijs leiden we leerlingen op tot verantwoordelijke burgers in een democratische maatschappij. Totaal Onderwijs staat voor kwalitatief goed, christelijk onderwijs waarbij verantwoordelijkheid door docent en leerling gedeeld wordt. Leerdoelen worden door de docent bepaald, maar ook door de leerling. Je leert dus met elkaar!

Meer informatie over Totaal Onderwijs kun je hier vinden.