Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

Leerroutes in de bovenbouw

Leerlingen kunnen op het Junior College verschillende leerroutes volgen, zoals de beroepsgerichte leerwegen, de theoretische leerweg en havo/VWO.

De vakken die we aanbieden zijn daarom op verschillende niveaus. Elke leerling krijgt op zijn/haar eigen niveau de lessen aangeboden. Hieronder volgt een korte introductie van elke leerroute.

Beroepsgerichte leerwegen (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)
Binnen het Nuborgh College kunnen leerlingen kiezen uit zes profielen:
- Bouwen, Wonen en Interieur
- Produceren, Installeren en Energie
- Mobiliteit en Transport
- Groen
- Zorg & Welzijn
- Economie & Ondernemen 

Aan het eind van elke periode krijgen de leerlingen gedurende twee lesdagen van elk profiel een les aangeboden. De mentor voert na iedere periode een gesprek met de leerling over hun ervaringen. Dit gesprek heet een loopbaanoriëntatiegesprek en is bedoeld om leerlingen te begeleiden in het maken van hun keuzes.

Aan het eind van klas 1 kiest de leerling twee profielen.

In klas 2 krijgen de leerlingen elke vrijdag twee uur les in de gekozen profielen. De leerlingen zijn dan de hele dag op het Nuborgh College Oostenlicht. Aan het eind van klas 2 kiezen ze een profiel voor in klas 3 en 4.

Theoretische Leerweg
In de eerste twee jaar volgen de leerlingen alle aangeboden vakken. In de tweede klas gaan ze zich oriënteren op verschillende profielen. Ze onderzoeken in klas 2 door middel van bedrijfsbezoeken waar hun interesses en capaciteiten liggen. Aan het eind van de klas 2 kiezen ze één van de volgende profielen:
- Economie
- Zorg & Welzijn
- Techniek
- Groen

Havo / VWO
De eerste twee jaar van de leerroute Havo en VWO zijn gericht op vakkennis en studievaardigheden. De leerlingen hoeven nog geen vakken of profielen te kiezen. Dat doen ze pas aan het einde van de 3e klas. De lessen van klas 3 volgen deze leerlingen niet meer op het Junior College, maar hebben een keuze gemaakt voor een vervolgschool.