Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

Schooltijden bovenbouw

De leerlingen van het Junior College bovenbouw gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 8.40 uur tot 14.10 uur.
Leerlingen die in klas 2 van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zitten, volgen op vrijdag hun lessen op Nuborgh College Oostenlicht. Deze lessen beginnen om 09.30 uur en eindigen om 14.10 uur.