Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

Lessen volgen op Veluvine

Het Junior College een deel van het Nuborgh College. Samen met Nuborgh College Veluvine werken wij samen om de leerling zo regulier mogelijk uit te laten stromen. Op het Nuborgh College Veluvine krijgen leerlingen de kans om reguliere lessen te volgen. Ook zullen we daar tijdens sommige pauzes verblijven. Tijdens de lessen en pauzes op Veluvine zijn de docenten van het Junior College natuurlijk ook aanwezig en zullen de leerlingen deskundig begeleiden.

Verblijfsregels Veluvine
Op het Nuborgh College Veluvine gelden een aantal verblijfsregels. 

- Je bent alleen in de fietsenstalling om je fiets op te halen of weg te zetten.
- Hieronder zie je waar je in welke pauze mag zijn:
Verblijven VEL
- Je afval gooi je in de daarvoor bestemde prullenbakken.
- Het is een rookvrije school: in en om de school wordt door niemand gerookt.
- De pauze is bedoeld voor eten en drinken. Dat doe je natuurlijk niet tijdens de lessen.
- We zijn een Gezonde School: dat betekent gezond eten en drinken. Daar hoort een energydrink of chips/pinda’s/borrelnootjes niet onder. Logisch toch?
- Alleen met toestemming van een docent mag je foto’s of filmpjes maken binnen de school. Het is dus handig dat eerst even te vragen.

Fietsen
Een groot aantal leerlingen komt met taxivervoer naar school. Daarom hebben wij extra fietsen op school staan, zodat elke leerling op de fiets naar het Nuborgh College Veluvine kan om daar de reguliere les te volgen. Wij zijn altijd weer voor 14.10 uur terug op school, zodat het taxivervoer niet hoeft te wachten. Leerlingen die op de fiets naar school komen, gebruiken hun eigen fiets voor deze ritjes.

Lessen
In klas 1 en 2 volgen de leerlingen als klas de lessen lichamelijke opvoeding, Kunst en Cultuur en Natuur en Techniek op het Nuborgh College Veluvine. Een docent van het Junior College is altijd aanwezig om de lesgevende collega’s van het Nuborgh College Veluvine te ondersteunen en om een veilige sfeer te creëren voor onze leerlingen.
Naast de drie vakken die elke leerling al volgt op het Nuborgh College Veluvine, kijken wij aan het einde van klas 1 of een leerling toe is aan extra reguliere lessen. Zo kan een leerling in periode één van klas 2 starten met een extra vak op Veluvine, bijvoorbeeld wiskunde. De leerling fietst dan zelfstandig naar het Nuborgh College Veluvine, volgt daar de wiskundeles en keert zelf weer terug naar het Junior College. Wanneer leerlingen met taxivervoer naar school komen, kan het zijn dat het gewenste vak niet gevolgd kan worden in verband met het rooster.
Wanneer één vak goed gaat, overleggen we met ouders/verzorgers en betrokken docenten of een uitbreiding mogelijk is en hoe die er dan uit komt te zien.
Het zou mooi zijn als een leerling in de laatste periode van het jaar al zoveel mogelijk reguliere lessen volgt, zodat wij een goede inschatting kunnen maken of een leerling de overstap naar volledig regulier in de 3e klas aan kan.