Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

High Care in de Boomhut

De High Care is ingericht om extra zorg te kunnen bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Voor leerlingen heet dit “de Boomhut’. Leerlingen uit verschillende groepen gaan op bepaald moment per week naar de Boomhut. Dit kan een vast moment of een incidenteel moment zijn. In de Boomhut zijn bij de vaste Boomhutleerkracht maximaal vier leerlingen tegelijk aanwezig.

 Waarom naar De Boomhut?
De aanvraag voor deze extra zorg vindt plaats, omdat er vanuit de groep hulpvragen zijn op pedagogisch en/ of sociaal emotioneel gebied. De hulpvraag kan bijv. op het gebied van werkhouding, sociale vaardigheden, uiten van gevoelens, ontspanning, ondersteuning bij het schoolgaan of het vergroten van zelfvertrouwen en zelfstandigheid liggen. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van de leerling en oplossingsgericht te werken. Naast het werken aan de doelstellingen, is er bij elk boomhut bezoek ook tijd voor ontspanning.

 In de vergadering van de Commissie van Begeleiding (CvB) of tijdens een voortgangsbespreking wordt een besluit genomen over mogelijke begeleiding in de High Care. Wanneer de CvB van mening is dat inzet van High Care gewenst is voor een leerling, wordt dit door de groepsleiding met ouder(s)/ verzorger(s) besproken. Voor ondersteuning in “de Boomhut” is toestemming van ouder(s)/ verzorger(s) wel een voorwaarde. Bij plaatsing wordt de leerling door de groepsleiding ingelicht over de start bij “de Boomhut” en de doelen waaraan gewerkt zal worden.

Er is overleg tussen de Boomhut leerkrachten en de groepsleiding. Als uitgangspunt hanteren wij dat een High Care – traject maximaal negen maanden duurt. Als de doelstellingen behaald zijn, kan ook eerder aan afbouwen gedacht worden.

Mocht deze periode van negen maanden te kort zijn, dan zal bij de CvB besproken worden of dit met enkele maanden verlengd kan worden.