Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

Onderbouw

Het Junior College biedt onderwijs aan kinderen tusen 10 en 14 jaar en bestaat uit een onderbouw (groep 7 en 8 van het (speciaal) onderwijs) en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Kleinschaligheid is één van de kenmerken van het Junior College en de groepsgrootte is daarom gemiddeld 10 – 15 leerlingen. Een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat is een belangrijke kernwaarde van het Junior College. Door de unieke en intensieve samenwerking tussen onder- en bovenbouw wordt vanuit dit vernieuwde onderwijsconcept alle leerlingen passend onderwijs geboden. De groepen zijn gehuisvest op een eigen herkenbare en kleinschalig opgezette locatie. Iedere groep wordt begeleidt door een eigen mentor en de leerlingen hebben een eigen vaste plek in een lokaal en een eigen opbergruimte voor hun schoolspullen. Daarnaast is het belangrijk om voor de jongste leerlingen ook geborgenheid en kleinschaligheid te waarborgen en voldoende veilige speelmogelijkheden te bieden, zowel binnen als buiten.

Het Junior College is voor leerlingen
- die vanuit de Verschoorschool overstappen naar de onderbouw van het Junior College;
- voor wie de overgang van basisonderwijs of speciaal (basis) onderwijs een te grote stap is;
- waarbij sprake is van complexe vragen op het gebied van leren en gedrag;
- die door extra ondersteuning een succesvolle overstap kunnen maken van primair- naar voortgezet onderwijs;
- die behoefte hebben een vertrouwde omgeving en kleinere klassen;
- die de potentie hebben om in het VO regulier uit te stromen, maar extra begeleiding nodig hebben om hier te kunnen komen.

.